Billedet på sidehoved

Eleven og skolen i centrum

Billedet på sidehoved

Sankt Nikolaj Skole

Skt. Nikolaj Skole, Kirkegade 54, 6700 Esbjerg - 75122988 - [email protected]

Værdier og målsætning

 

 

Skolens formål

Sankt Nikolaj Skoles formål fremgår af vedtægternes § 2.

Stk. 1. Sankt Nikolaj Skole bygger hele sit virke på det katolsk-kristne livs- og menneskesyn og har som sit særlige kendetegn til formål at skabe et værdibaseret skolemiljø, hvor Evangeliets ånd af frihed og kærlighed er levende.

På Sankt Nikolaj Skole skabes rammerne for, at den enkeltes indsigt i kristendommen vokser, og at den enkeltes tro afklares og modnes.

Sankt Nikolaj Skole er sig sin økumeniske opgave bevidst.

Sankt Nikolaj Skole søger at danne og uddanne eleverne til demokrati og ligeværd som livsholdning.

På Sankt Nikolaj Skole skal eleven i frihed udvikle sine evner og særlige potentialer til gavn for den enkelte og fællesskabet.

Sankt Nikolaj Skole skal styrke elevernes mod til at træffe etisk funderede valg.

Stk. 2. Skolen drives efter de til enhver tid gældende love og andre regler for friskoler og private grundskoler m.v.

Stk. 3. Skolen skal give en undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Stk. 4. Skolen skal forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.at styrke den enkelte elevs selvtillid så alle føler sig ønskede, værdifulde og gode,

 

Skolen ønsker

  • at styrke den enkelte elevs selvtillid, så alle føler sig ønskede, værdifulde og gode, 
  • at hjælpe eleverne til at se mulighederne i den menneskelige mangfoldighed samt at vise respekt og tolerance over for hinanden,
  • at skabe rammer for fællesskab og venskab, både i klassen og i skolen,
  • at opdrage eleverne til at løse konflikter gennem samtale og indlevelse,
  • at udvikle elevernes nysgerrighed samt lyst til at lære.

Vi tager udgangspunkt i, at både skole og forældre gør deres yderste for gennem et godt samarbejde at give eleverne så god en skolegang som muligt. Hvis eleverne benytter skolefritidsordningen, dækker ordene skole og skolegang naturligvis også denne.

Den daglige omgangsform personalet imellem, voksne og elever imellem og elever og elever imellem tager udgangspunkt i det kristne menneskesyn: Vi er alle skabt i Guds billede og derfor grundlæggende gode, selv om vi ikke altid lever op til det. Alle har krav på respekt og omsorg. Mobning tolereres ikke, hvilket de voksne tydeligt tilkendegiver over for eleverne. Konflikter søges løst ved samtale parterne imellem.

Mange og strikse regler er ikke det rette udgangspunkt for et godt samarbejde, men det er jo ikke ensbetydende med, at vi ikke har et ståsted. Og forventningerne er et godt sted at starte samarbejdet.

Sankt Nikolaj Skole giver en god og tryg skolestart med et udviklende læringsmiljø, hvor fornyelse og tradition går hånd i hånd. Vi arbejder for, at skolens dagligdag kendetegnes ved mangfoldighed, respekt og tolerance. Ud fra disse pejlemærker sætter vi tonen og rammen om det gode børneliv.

Eleverne skal gerne kunne se sig selv som dem, der er med til at løfte ansvaret og respekten for medmennesket og se sig selv som medansvarlige for at fællesskabet lykkes. Det er den indstilling, vi gerne vil give vore elever, mens  de er elever på skolen og videre ud i livet, når skolegangen på Sankt Nikolaj Skole er til ende.

I den mission er I, kære forældre, skolens vigtigste medspillere.

Skolen forventer

  • at eleven møder undervisningsparat – dvs. til tiden, udhvilet, med nødvendige materialer og forberedt – for at lære så meget, som hendes evner tilsiger,
  • at eleven er opdraget til at tage hensyn og udvise ansvarlig social opførsel samt tiltaler både andre elever og ansatte høfligt og i et pænt sprog,
  • at samværet og undervisningen er med hjerte, holdning og humor,
  • at forældre indgår i et konstruktivt og positivt samarbejde med skolen, føler ansvar for elevens adfærd og er parat til vurdere en sag fra to sider i bl.a. konfliktsituationer,
  • at skolen respekteres som arbejdsplads for både elever og ansatte, og at skolen har en høj prioritet i elevens tilværelse – at enhver fritagelse fra skolen overvejes grundigt.

 

Skoledagen skal være ramme om et godt børneliv – lige nu og her.

 

Sidst ændret af JJ den 27-09-2017