Billedet på sidehoved

Eleven og skolen i centrum

Billedet på sidehoved

Sankt Nikolaj Skole

Skt. Nikolaj Skole, Kirkegade 54, 6700 Esbjerg - 75122988 - [email protected]

 
 
 

 
Meget tidlig sprogstart - På Sankt Nikolaj Skole er man allerede gået nye veje i indskolingen.
 
Allerede fra skoleåret 2013-14 indførte vi tidlig sprogundervisning på Sankt Nikolaj Skole. De små nye elever begyndte nu på engelskundervisningen allerede fra 0. klasse.
Bevægelse og anvendelse af I-pads i både i 0.- og 1. klasse skulle samtidig  motivere og fremme indlæringen, fordi fysiske aktiviteter hver dag indgår som en del af undervisningen.
I de kommende skoleår blev lektiecafeen opprioriteret, den havde indtil da været et succesfuldt tilbud for 1.- 3. klasse.
Fra skoleåret 2014-15 er der tilbud om lektiehjælp fra tirsdag til torsdag for 1. - 6. klasse, og til forskel fra tidligere er det lærere fra både indskolingen og mellemtrinnet, som bemander lektiecafeen, altså lærere, som eleverne kender rigtig godt i forvejen. Lektiecafe og faglig fordybelse tilvælges halvårligt.
 
 
Engelsk fra 0. klasse
Vi indførte engelskundervisning fra 0. klasse i skoleåret 2013 - 2014 som et forsøg. Det har været en stor succes, og faget engelsk er nu et permanent fag for kommende 0. klasser. Det betyder, at de nye førskolebørn, som begynder på Førskolen i april, vil starte sprogundervisningen i engelsk, når de har holdt sommerferie.
Skolens kommende 1. klasse fortsætter med engelsk og har 2 faste lektioner i engelsk hver uge, ligesom 0.klasse har 4 engelsk sessioner per uge. Lærerne på skolen glæder sig over den måde, vores små elever har klaret det nye fag.
Eleverne har været meget motiverede for at lære engelsk, hvilket falder godt i tråd med, at man i dag generelt er meget mere fagligt aktiv og målrettet, end man var for år tilbage i 0. klasse.
Elevernes fælles udgangspunkt for at stifte bekendtskab med et nyt sprog er afgjort større i 0. klasse end i 3. klasse, fortæller engelsklærer Geoffrey Tiddy. Mange elever kender allerede flere engelske udtryk og ord fra den digitale verden, film eller spil, når de kommer på skolen, uden at de måske tænker over, at ordene ikke er danske, de bruger dem bare. Vi oplever derfor at eleverne synes, det er sjovt at lære engelsk, jeg glæder mig i hvert fald til hver time, siger Geoffrey Tiddy.
Undervisningen i engelsk i 0.- og 1. klasse vil ligne hinanden det første år, rim remser, spil, sanglege, plakater og I-pads-programmer vil blive elementer, der kommer til at indgå i de små elevers engelsktimer.
 
Bevægelse hver dag
Idræt og bevægelse hver dag gør, at børn bliver mere motiverede og lærer bedre. Mange undersøgelser viser, at idræt og bevægelse øger koncentrationsevnen i de mere boglige fag og samtidig træner bevægelse jo de små nye elevers motorik og kropsbevidsthed. I forvejen screenes eleverne jo motorisk af vores motorikvejleder i 0. klasse.
En anden del af Sankt Nikolaj Skoles nye indskolingsforløb indeholder derfor fortsat de traditionelle idrætstimer, men også anden form for bevægelse, som en fast del af dagens program. Sunde vaner hænger ved hele livet, og vi tror på, at når eleverne oplever glæden ved at bevæge sig hver dag, så får de en positiv indstilling til motion i længden.
Vi har indrettet et nyt stort multirum i skolens gamle kirkesal, som ligger i den nuværende ældste del af skolen. Her har eleverne på skolen fået helt nye muligheder for bevægelse, teater, foredrag, spil og almindeligt frirum.
Med det nye multirum har børnene i Niko*Legen, skolens SFO, fået nye udfoldelses- og aktivitetsmuligheder hver eftermiddag.
 
I-pads i indskolingen
De små elever i 0.- og 1. klasse har i dag to faste lektioner med decideret it-undervisning, hvor de lærer at blive fortrolige med en computer, at bruge små programmer, at gemme og hente filer, de har arbejdet med, at bruge usb-stik m.m. I dette skoleår har vi styrket denne indsats med indkøb af I-pads til eleverne i indskolingen. Når vi i flere år i forvejen har haft fokus på digitale læringsmuligheder, så viser al vores erfaring, at når redskaberne er i orden,så får eleverne det fulde udbytte af medierne. Vi har i forvejen et trådløst netværk, ligesom der er smartboards i alle undervisningslokaler, så det er helt naturligt, at vi nu har investeret i I-pads, som kan bruges som et supplement til den undervisning, der foregår.
Et andet godt argument er, at der for tiden produceres et hav af velegnede programmer til indskolingen både indenfor tidlig sprogundervisning, men også til begynderundervisning i dansk, matematik og musik for den sags skyld.
I-pads virker jo også motiverende og bruges som et koncentrationsskabende redskab for mange elever og et værktøj, i øvrigt også i vores specialcenter.
Fra skoleåret 2014 -2015 blev tyskundervisningen rykket frem til 5. klasse fra 6. klasse. Eleverne har nu 2 tysklektioner pr. uge fra 5. klasse.
Tysklærerne på skolen har været begejstrede for at starte tysk i 6. klasse, hvor elevernes motivation for at lære tysk har været mærkbart større, det kan vi helt sikkert overføre til 5. klasse.
 
Dele af folkeskolereformens tanker var altså allerede implementeret på Sankt Nikolaj Skole, der vil imidlertid også være flere lektioner i specielt dansk og matematik på stort set alle årgange i det kommende skoleår, lige som eleverne i de store klasser vil blive præsenteret for diverse valgfagstilbud i perioder af skoleåret.
Niko*Legens åbningstider er uændrede, idet lektiecafe og faglig fordybelse er et frivilligt tilbud til eleverne. Forældrene vælger lektiecafe og faglig fordybelse for et halvt år ad gangen. Elevernes skoledage vil derfor i høj grad kunne ligne dem, de kender i forvejen. Vælger eleverne i 4. - 6. klasse i samråd med forældrene lektiecafe og faglig fordybelse, vil disse timer, af hensyn til deres øvrige skema, foregå fra 14.00 - 14.45.
 
Jørgen S. Jensen
 
Skoleleder