Billedet på sidehoved

Eleven og skolen i centrum

Billedet på sidehoved

Sankt Nikolaj Skole

Skt. Nikolaj Skole, Kirkegade 54, 6700 Esbjerg - 75122988 - [email protected]

 
 
 
 
 
 

 Esbjerg august 2018

Rigtig hjertelig velkommen tilbage til et nyt skoleår på Sankt Nikolaj Skole.

 

I år starter 257 elever på skolen, hvilket er lidt flere elever end sidste år ved samme tid.

Velkommen til alle nye og gamle elever og forældre. Vi glæder os til at se jer igen.

 

Hele foråret og sommeren med har vi haft håndværkere på skolen, som I sikkert har bemærket. I skrivende stund arbejder håndværkerne meget intenst på at få gjort skolebyggeriet færdigt, så skolen kan fremtræde ny, flot, meget indbydende og funktionel for elever og ansatte. Vi glæder os til at se det færdige resultat og håber, at alle vil trives og synes om de nye muligheder, der nu er etableret. Vi kan fra skoleårets start benytte stue og 1. sal i vort nye byggeri, dog med visse begrænsninger, idet der endnu ikke er monteret alt det indkøbte inventar – Der er dog håb for enden af tunnelen.

Der vil stadig i ca. en måned være byggearbejder på skolen, men omkring den 15. september vil langt det meste være overstået. Vi kan herefter tage alle dele af det store byggeri på skolen i brug, det bliver fantastisk.

 

Her i sensommeren, nærmere bestemt uge 35, sender vi igen mange klasser på lejrskoler, studieture og sprogskoler. Formålet med lejrskoler, studieture og sprogskoler er, at eleverne får nye udfordringer og udfoldelsesmuligheder, at klassens sociale sammenhold styrkes, at eleverne lærer at tage vare på sig selv og hinanden, at elever og lærere oplever hinanden i andre sammenhænge end i hverdagen, og at elevernes faglige kundskaber forbedres. Rigtig god tur til alle elever og lærere.

 

Udover det almindelige trivselsarbejde, der til stadighed foregår i alle skolens klasser så søsættes fra det kommende skoleårs begyndelse et målrettet trivselsarbejde efter følgende model:

 

Tre overordnede programmer i løbet af skoletiden samt ét gennemgående:

  • "Fri for mobberi" (MaryFonden). 0. – 2. Klasse: Red Barnet for førskolebørn og indskoling:  Primært klasselærerarbejde.
  • Trivselsforløb i 1., 3./4. og 6. klasse
  • Red barnet”Min skole – min ven” https://redbarnet.dk/skole/events/min-skole-min-ven/

 

"Min skole – min ven!"

Materialet, der hører til Red Barnets "Min skole – min ven!" og som løbende anvendes af klasselæreren, er med til at binde alle klassetrin sammen og fremhæve det vigtige af, at trivselsarbejde er en fortløbende proces, der skal følge børnene, fra de starter på skolen, til de forlader den igen.  
Hvorfor tre forskellige programmer?

Variation med sammenhæng: de tre tilbud er nært beslægtede i deres indhold og giver derfor god mening at anvende i forlængelse af hinanden. Variationen gør, at elever bevarer nysgerrigheden og gejsten for at arbejde med at forbedre klassemiljøer.

Fri for mobberi, friformobberi.dk

Trivselsforløb på Sankt Nikolaj Skole:

1.kl. (6 uger à 2 gange pr. uge):

De sociale færdigheder kombineres med fysiske trivselsaktiviteter herunder samarbejdsøvelser og elementer fra fri for mobberi (Mary Fonden).

Opstart af refleksive klassemøder.

3. – 4.kl. (6 uger à 2 gange pr. uge):

De sociale færdigheder og refleksive klassemøder kombineres med fysiske trivselsaktiviteter herunder samarbejdsøvelser, diverse aldersrelaterede dilemmaer (nøgleord: ærlighed, åbenhed, gruppepres, loyalitet, respekt, omsorg, en god ven kontra mange bekendte, hjælpsomhed, ansvarlighed, retfærdighed mm.) samt vredes- og frustrationshåndtering. På dette klassetrin spilles der små rollespil ud fra de forskellige emner og efterfølgende ’debat’. (Eleverne deles muligvis i små hold med ca. 12 elever pr. hold.)

6.kl. (6 uger à 2 gange pr. uge):

De sociale færdigheder og klassemøder kombineres med fysiske trivselsaktiviteter herunder samarbejdsøvelser, diverse aldersrelaterede dilemmaer (nøgleord: ærlighed, åbenhed, gruppepres, loyalitet, respekt, omsorg, en god ven kontra mange bekendte, hjælpsomhed, ansvarlighed, retfærdighed mm.) samt vredes- og frustrationshåndtering. På dette klassetrin spilles der små rollespil ud fra de forskellige emner og efterfølgende ’debat’.

Som en ekstra dimension tales der i 6. kl. om de forskellige karakteregenskaber, der primært viser sig i dilemmacases. Eleverne kommer ydermere til at forestå en selvvalgt social færdighed for resten af gruppen. (Eleverne deles muligvis i små hold med ca. 12 elever pr. hold.)

Sankt Nikolaj Skole arbejder til stadighed for en god og tryg skolestart med et udviklende læringsmiljø, hvor fornyelse og tradition går hånd i hånd. Vi arbejder for, at skolens dagligdag kendetegnes ved mangfoldighed, respekt og tolerance. Ud fra disse pejlemærker sætter vi tonen og rammen om det gode børneliv.

Eleverne skal gerne kunne se sig selv som dem, der er med til at løfte ansvaret og respekten for medmennesket og se sig selv som medansvarlige for at fællesskabet lykkes. Det er den indstilling, vi gerne vil give vore elever, mens  de er elever på skolen og videre ud i livet, når skolegangen på Sankt Nikolaj Skole er til ende.

I den mission er I, kære forældre, skolens vigtigste medspillere.

 

Jeg håber, det nye skoleår bliver lærerigt, sjovt og berigende for os alle - elever, forældre, ansatte og samarbejdspartnere.

 
 
 
Jørgen S. Jensen
 
Skoleleder