Billedet på sidehoved

Eleven og skolen i centrum

Billedet på sidehoved

Sankt Nikolaj Skole

Skt. Nikolaj Skole, Kirkegade 54, 6700 Esbjerg - 75122988 - [email protected]

 • ikon
  Jørgen Stefan Jensen den 01-02-2019
  Skolens månedsbrev for februar 2019 er udkommet;-)
 • ikon
  Jørgen Stefan Jensen den 05-02-2019
  Informationsaften 10. klasse 2018 - 2019. Den 30. januar kl. 19.00 – 20.30 holdt skolen orienteringsaften for 9. klasse elever, der er tilmeldt skolens kommende 10. klasse. På forhånd var der sendt invitation ud til de unge, der havde tilmeldt sig Sankt Nikolaj Skoles 10. klasse.
  Du kan stadig være heldig at få en plads i skolens 10. klasse, der er på nuværende tidspunkt få ledige pladser;-) 
 • ikon
  Jørgen Stefan Jensen den 04-02-2019
  Nikolegens månedsbrev er udkommet - God fornøjelse med læsningen;-)
 • ikon
  Jørgen Stefan Jensen den 01-02-2019
  Generalforsamling med bestyrelsesvalg
   
  Der indkaldes hermed til skolens generalforsamling onsdag, den 27. marts 2019 kl. 17.00 – 17.30. Herefter bestyrelsesmøde med konstituering af ny bestyrelse. Mødet afholdes på lærerværelset, Sankt Nikolaj Skole, Kirkegade 54, 6700 Esbjerg. 
   
  Der foreligger følgende dagsorden: 
  1. Valg af dirigent.

  2. Bestyrelsen og skolelederen orienterer om skolens økonomiske, driftsmæssige og pædagogiske forhold. 

  3. Valg af 1 bestyrelsesmedlem, jfr. vedtægternes § 3, stk. 3, litra c. Nicki Lund Kristensen er på valg og modtager genvalg.  Den katolske menighed genopstiller Slavko Dudak for en ny to-årig periode.
   
  4. Fastsættelse af det højeste antal suppleanter og valg af suppleanter, jfr. vedtægternes § 3, stk. 4.  Pia Puggaard foreslåes som supplant til bestyrelsen.

  5. Erklæring til forældrekredsen ved skolens tilsynsførende, Helle Thiesen Egholm. Helle Egholm Thiesen er valgt frem til 01.08.2020 og kan herefter genvælges for yderligere to perioder.

  6. Eventuelt.  De gældende regler for valg af bestyrelsesmedlemmer fremgår af vedtægternes § 3, stk. 3 og 4, § 6, stk. 1 og 3 samt § 7, stk. 1- 14. Bestemmelserne kan læses på skolens hjemmeside sktnikolaj.dk, hvor vedtægterne kan ses i fuld længde. 
   
  Nicki Lund Kristensen,  Bestyrelsesformand 
   
 • 15-02-2019
  Nikolegen har åbent · 0A · 1A · 2A · 3A
  1
 • 20-02-2019
  S/H-samtaler 9. kl · 9A
  1
 • 20-02-2019
  00:00-23:55
  S/H-samtaler 10. kl · 10A
  1
 • 21-02-2019
  13:10-14:40
  Skak valgfag for begyndere - i 3. klasses lokale · 0A
  1
 • 22-02-2019
  12:15-13:00
  Årgangsgudstjeneste i Vor Frelsers Kirke 4. - 6. kl. · 4A · 5A · 6A
  1

Besøgstæller

360166