Billedet på sidehoved

Eleven og skolen i centrum

Billedet på sidehoved

Sankt Nikolaj Skole

Skt. Nikolaj Skole, Kirkegade 54, 6700 Esbjerg - 75122988 - sanktnikolaj@sanktnikolajskole.dk

August 2016;-)

 • ikon
  Jørgen Stefan Jensen den 12-08-2016
  Lejrskoler i uge 34
  Her i sensommeren sender vi igen fem klasser på lejrskoler, studieture og sprogskoler. Formålet med lejrskoler, studieture og sprogskoler er, at eleverne får nye udfordringer og udfoldelsesmuligheder, at klassens sociale sammenhold styrkes, at eleverne lærer at tage vare på sig selv og hinanden, at elever og lærere oplever hinanden i andre sammenhænge end i hverdagen, og at elevernes faglige, kulturelle og sociale kundskaber forbedres.  Rigtig god tur til alle elever og lærere. 
 • ikon
  Jørgen Stefan Jensen den 10-08-2016
  Skolens månedsbrev for august måned;-)
 • ikon
  Jørgen Stefan Jensen den 09-08-2016
  Nikolegens månedsbrev er udkommet, se det i vedlagte bilag;-)
 • ikon
  Jørgen Stefan Jensen den 09-08-2016
  Skolestart efter sommerferien.
  Rigtig hjertelig velkommen tilbage til et nyt skoleår på Sankt Nikolaj Skole. I år starter 252 elever på skolen, hvilket er 3 elever mere end sidste år ved denne tid, forøgelsen af elevtallet sker på baggrund af meget stor søgning til skolen. I løbet af sommeren har vi haft håndværkere på skolen, tømrere, murere, elektrikere, smede og malere, Torben-pedel og rengøringsfolk har arbejdet på skolen, så vores skole mange steder er blevet pænere og rarere at færdes i for elever og ansatte. Vi har bl.a. fået nye lofter med moderne LED-teknik i stueetagens klasseværelser i den nye bygning. Herudover er der kommet lysfølere på gangen/toiletterne. Elevtoiletterne i den nye bygning er fuldstændigt fornyede, alle døre er nymalede, der er sat helt nye og moderne skolemøbler i alle klasseværelser i stueetagen. Fjerde klasse, under taget i den gamle bygning, er totalt renoveret. Murværket er blevet omfuget og renoveret mange steder udvendigt. Det gamle lærerværelse har ligeledes fået en overhaling, så personalet har også fået gavn af sommerens arbejder på skolen
 • ikon
  Jørgen Stefan Jensen den 04-01-2016

  Indmeldelse af nye elever på Sankt Nikolaj Skole.
  I disse år oplever vi på skolen, at rigtig mange forældre lader deres børn indskrive på skolen flere år før skolestart. Ved indskrivning til Førskolen er alle ansøgninger ligestillede. Det betyder, at såfremt man har børn på skolen i forvejen, er mindre søskende ikke automatisk sikret en plads, da vi jo ikke på skolen kan vide, at de ”findes”;-)
  Det er derfor en rigtig god idé, at man som forældre lader sine børn indskrive til skolestart, så snart det lader sig gøre, såfremt man vil være helt sikker på at have en plads til dem.